Archiv pro měsíc: Únor 2015

Historie výroby rukavic 3. část

Období po 2. světové válce do roku 1989.

Po válce, v roce 1945 na základě Benešových dekretů, byl vyvlastněn majetek zrádců a kolaborantů. V těchto znárodněných podnicích byla obnovena výroba a zahájena výuka učňovského školství. V další etapě v roce 1946 došlo k vytvoření dvou národních podniků a to v Praze a v Abertamech. Při dokončení znárodňovacího procesu v roce 1948 byl vytvořen jeden národní podnik se sídlem v Dobříši s názvem Rukavičkářské závody, národní podnik.

Ihned při jeho vzniku, byla zahájena výstavba nových výrobních objektů. Do nově vytvořeného podniku bylo začleněno 82 firem, z toho

39 jircháren

35 firem s rukavičkářskou výrobou

1 firma s textilní výrobou a pleteným zbožím

7 faktorství s rukavičkářskou výrobou

Součástí tohoto procesu bylo také sloučení učňovských škol z Prahy a Abertam do jednoho učiliště se sídlem v Osově a později pak v Dobříši, kde byly později zajišťovány i učební obory s maturitou. Na zavedení průmyslové velkovýroby rukavic uznávané v celém světě se podíleli především odborníci od firmy Baťa.

V průběhu vývoje došlo k několika organizačním změnám . Podnik byl téměř monopolním výrobcem (družstvo rukavičkářů a kožešníků Praha, SNAHA Jihlava) kožených vycházkových rukavic v Československu. Textilní vycházkové a sportovní vyráběla také Tosta, n.p. Aš. Pracovní rukavice kromě RZ, n.p. vyrábělo několik dalších podniků a družstev.

Podnik brzy po jeho vytvoření postihla v roce 1950 vlivem mezinárodní situace (hospodářská blokáda), stagnace, která trvala až do roku 1954. Od tohoto roku byl zaznamenává soustavný rozvoj a růst výroby. Vývoz rukavic byl významným devizovým artiklem.

Podnik měl kombinátní formu s těmito závody v roce 1989:

Závody prvovýroby, koželužny

Třebíč, Týniště, Solnice, Mimoň

Výroba podšívek

Radnice

Závody výroby rukavic

Dobříš (Kamýk), Abertamy (Ostrov, Chodov, Kryry),                                                                                 Praha, Hostomice, Třebíč

Výroba strojů

Dobříš

Střední odborné učiliště

Dobříš

Výroba plastické kůže (PKM)

Dobříš

Exportní oddělení

Praha

Pro zajištění potřeb rozvoje výroby (z důvodu nedostatku pracovních sil v Československu), byla prováděna kooperace (práce ve mzdě) v šití pracovních rukavic v Maďarsku a ve Vietnamu bylo prováděno ruční šití vycházkových rukavic. V rámci mezinárodní pomoci a spolupráce byla zavedena výroba rukavic v Mongolsku a u nás bylo vyškoleno několik desítek mongolských šiček. Také v koželužské výrobě při zpracování rukavičkářských usní byla poskytována technická pomoc našimi pracovníky v Etiopii a v Iránu.

Rukavičkářské závody Dobříš byly jedním z největších kombinátů na výrobu rukavic ve světě, v tehdejší době. Každoročně bylo v modelárně připravováno do roční kolekce kolem 900 set vzorů rukavic, z čehož bylo více než 40 % inovovaných. Největším oceněním rukavic v poválečných letech bylo na Světové výstavě v Bruselu ( EXPO) v roce 1958 a dále pak na řadě veletrhů a výstav ( Velká Británie, cena Artemie. veletrhy, Lipsko, Zagreb, Brno).