Archiv pro měsíc: Duben 2017

Abertamské rukavičkářství 2. část

Historie výroby rukavic

Každý obor lidské činnosti má svou historii své slavné osobnosti, svá velká výročí. Poodhrneme-li roušku minulosti jakéhokoliv oboru lidské činnosti, objevíme bohatý materiál nejenom faktografický, ale zaujmou nás i dramatické osudy lidí. Cítíme obdiv k profesionální řemeslné zručnosti, vždy nás znovu zaujme pionýrské nadšení průkopníků, objevitelů a vynálezců, ale na druhé straně i trpělivá, soustavná s láskou prováděná práce jejich pokračovatelů, která z hlediska historického horizontu vytváří řemeslná mistrovství a kulturní tradice.

Ne jinak je tomu i u výroby rukavic, které jsou nezbytným a praktickým doplňkem, společenského, vycházkového, sportovního a pracovního oblečení. Rukavice, zejména kožené, jako nezbytná součást oblečení, zná celý svět. Méně už jsou známy okolnosti jejich vzniku, vývoje i způsobu výroby. Jde na příklad o skutečnost, že ještě dnes při vysokém stupni mechanizace, automatizace a robotizace práce, jsou kvalita a charakteristické užitné vlastnosti rukavic, založeny na ručním individuálním profesionálním zpracování.

Historie rukavic je bezesporu stejně stará jako historie lidstva. Zpracování kůží různých zvířat v primitivní podobě, bylo asi prvním zpracovatelským oborem. Prvním oděvem v předhistorické době člověka, který mu poskytoval ochranu před chladem, byla kožešina a lze s určitostí usuzovat, že kožešina, nebo kůže sloužila i k ochraně rukou. Postupně s rozvojem lidské společnosti se zdokonalovaly i postupy opracování různých materiálů.

Nejstarší nález rukavic pochází z egyptských pyramid XXI. Dynastie. Dokladem toho, že Egypťané znali rukavice již 3000 let před n. l., jsou rukavice faraona Ramsinitha v pařížském Louvru a rukavice nalezené v hrobce faraona Tutenchamona, uložené v britském muzeu v Londýně.

O používání a nošení rukavic ve starém Řecku nebo v Římě se rovněž dozvídáme z různých historických dokumentů. Ze Říma se rukavice dostaly i do církevní sféry, kde rukavice byly užívány duchovenstvem při církevních obřadech.