Abertamské rukavičkářství 3. část

Symbolický význam nošení rukavic

Ve středověku, v průběhu historického vývoje, na základě ustálených zvyklostí a obyčejů, církevních i světských obřadů, dostalo užívání rukavic určitý symbolický význam. Tak na příklad známe korunovační rukavice římských císařů. Ve středověku byla rukavice jako symbol královského jednání. Nebo soudci a přísedící svlékali rukavice na znamení, že mají čisté ruce, při vyhlášení rozsudku. Rukavicím připadal úděl na honech i ve válkách. Vznikalo více druhů rukavic a to rytířské, železné a kožené, královské, knížecí, zlatem vyšívané, drahokamy zdobené, napouštěné vonnými látkami, ale i jedem. Pohodit rukavici před protivníka nebo soka znamenalo vyzvat jej k boji. A našli bychom i další způsoby využití rukavic. Rukavice jako luxusní doplněk patřily k oblíbeným darům při různých příležitostech. Ve 12. a 13. století dostala rukavička nový význam a to nošení vznešenými dámami. Rukavice sahaly až k lokti, bohatě vyšívané. Prsteny se nosily přes rukavice.